Regálové skladování


Transportní roboty stohují přepravované zboží do bloků, řad nebo příslušných regálů. Transportní roboty manipulují s materiálem uloženým v blocích, řadách nebo v regálech. Konstrukce skladovacích regálů závisí na různých faktorech: například přepravované zboží, určené užívání, nosnost, obrátkovost, typ skladování, dostupnost místa a charakter skladovacího systému (statický, dynamický). Důležitým úkolem je dosažení co nejrychlejších pracovních procesů.

Referenční příklad

I když chodby výrobních a skladových prostor světového výrobce rychloobrátkového spotřebního zboží ve Velké Británii nejsou označeny jako nebezpečný prostor, některé výrobky obsahují těkavé látky, které by mohly představovat riziko výbuchu. Bylo proto nutné vytvořit a instalovat dva systémy automatizované dopravy, které při přepravě naložených palet mezi dvěma výrobními halami a skladem nahradily tradiční přepravu vidlicovými zdvižnými vozíky.

  • Průmyslové odvětví:  Spotřební zboží
  • Typ automatizovaného přepravního systému:  COMPACT MOVE
  • Příslušenství pro manipulaci s nákladem: vidlice
  • Navigace: laserová
  • Akumulátor: Li-Ion
  • Rok: 2009

 

Zobrazit produktovou řadu COMPACT MOVE

Jsou použity vozíky COMPACT MOVE jako robustní, spolehlivý, flexibilní a odolný dopravní systém, který dokáže manipulovat s paletami Chep i Euro na úrovni podlahy i v různých přepravních výškách. Vozíky COMPACT v sobě spojují příznivou cenu, malou velikost, vysokou manévrovací schopnost, malou spotřebu energie a stabilitu.

Dva nezávislé automatizované systémy: každý obsahuje sedm laserem naváděných vozíků a má kompaktní konstrukci s protizávažím; v obou systémech lze každý vozík využít v maximální nosnosti a s maximální flexibilitou. Další výhodou dvojitého systému bylo, že při uvádění vozíků do provozu v 2. fázi nebyl nijak ovlivněn provoz vozíků z 1. fáze. Oba systémy jsou napojeny na stávající systém skladového hospodářství a jejich realizace se obešla bez neplánovaného přerušení výroby. Obousměrná komunikace s vozíky probíhá sítí WLAN. Automatizované vozíky jsou také napojeny na poplachový systém závodu a komunikují s automatickými dveřmi.  K zajištění maximální bezpečnosti jsou vybaveny třemi laserovými skenery (přední, zadní a horní), které detekují případné překážky na cestě. Elektricky vodivé obruče kol pomáhají rozptýlit statickou elektřinu.

Na zdvihacím stožáru jsou místo běžného rotačního snímače polohy umístěny rotační snímače dva, díky kterým při nakládání palety vozík rozpozná přesnou polohu vidlic. Každý hrot vidlice obsahuje fotoelektrický snímač a další snímač je umístěn i na tělese vidlice, aby se zajistilo úplné naložení palety. Každý systém obsahuje tři nabíjecí stanice k automatickému nabíjení akumulátorů vozíků.  Kromě laserových skenerů obsahují vozíky i na tlak citlivé lišty, které jej při styku s překážkou okamžitě zastaví. Hmotnost přepravovaného zboží může být až 1,25 tuny. Vozíky se pohybují rychlostí 1,5 m/s, jsou schopny přejíždět rampy a  křižování silniční komunikace, přičemž je na bezpečnost kladen maximální důraz.

Existují tři úrovně řízení. V normálním režimu se vozíku pohybují automaticky v rámci centrálního řízení systému. V poloautomatickém režimu mohou dávat pokyny palubními terminály nebo terminály dálkového ovládání.  V manuálním režimu se vozík ovládá a řídí ručně joystickem, nakládka probíhá stiskem tlačítka.

K dispozici je vzdálené podpora k diagnostice a řešení problémů.

Naše na míru šitá řešení lze nalézt téměř ve všech průmyslových odvětvích.

Individuálně přizpůsobená řešení vytváříme i pro potravinářství.

Spotřební zboží Všechna odvětví

Máte dotazy?

Spojte se s námi a zjistěte, které řešení je pro Vás to pravé.