Ve skutečném provozu je experimentování se systémem velmi složité a drahé a jeho výsledky nelze reprodukovat – proto volíme simulaci.

Konzultační nástroje

Naše základní vybavení obsahuje jak nejmodernější simulační technologii, tak široce využívaný software i vlastními silami vytvořené programové vybavení. Těmito nástroji vytvoříme pro každé odvětví samostatnou sadu, která zákazníkům pomáhá ke zvyšování výkonnosti. Dále nabízíme trojrozměrné vyměření prostor závodu vysokorychlostním laserovým skenováním.

Konzultační nástroje obsahují:


Software

Tecnomatix Plant Simulation je standardní software pro grafické modelování, vizualizaci a optimalizaci výrobních, logistických a obchodních procesů. VyužíVáme silné stránky tohoto simulačního softwaru, protože nabízí objektově orientované programování, vizualizaci ve 2D i 3D, rychlé vytváření modelů našimi vlastními moduly, komplexní analytické nástroje, a je navíc otevřený vůči jiným systémům, například aplikacím Excel a Access.

Zaměřování ve 3D

Zaměření Vaší haly včetně všech jejích součástí provedeme rychle, ve 3D a s vysokou přesností (± 2 mm). Tímto způsobem jsme schopni vytvořit pro simulaci přesný model i tehdy, jsou-li k dispozici pouze neaktuální nebo nepřesné výkresy, nebo dokonce neexistují žádné.

Programování

Kromě standardizovaných modulů můžeme naprogramovat jakoukoli aplikaci v našem vlastním programovacím jazyce SimTalk. Lze jej tedy uplatnit ve všech oblastech použití. Po naprogramování se bloky mohou využít i v jiných projektech.

Modulární stavební bloky

Modulárními systémy lze vytvářet simulace rychle a hospodárně. S využitím nástroje Plant Simulation můžeme vytvořit i individuální sadu pro vaši aplikaci. Tím se doba modelování zkracuje o 70 až 80 procent.

Technologie

Naše zařízení jsou výsledkem neustále optimalizovaného modulárního systému v
kombinaci s nejlepšími na trhu dostupnými technologiemi.

Více informací

Máte dotazy?

Spojte se s námi a zjistěte, které řešení je pro Vás to pravé.