Náklady na provedení simulace jsou podstatně nižší než náklady, jež vniknou jejím neprovedením.

Simulace

Optimalizační potenciál procesů jsme simulací materiálových toků dokázali zviditelnit již u mnoha zákazníků, kterým jsme následně našli skutečná řešení na míru. Na základě studií proveditelnosti určíme, které scénáře dosahují nejvyššího výkonu a jaké úkoly souvisí s jejich realizací. Na požádání také můžeme výsledky analýz vizualizovat – například ve 3D.

Odhalte potenciál

Vzhledem k dynamičnosti materiálových toků může jejich optimalizace nabývat různých forem. Naše logistické simulace například pomáhají určovat nežádoucí situace, takže nemusí nastat v praxi.

Naše nabídka:

Analýza problematických míst

Porovnání koncepcí

Optimalizace velikosti nárazníkových zón

Dynamické chování

Prověření předepsaných časů

Jak lze simulaci využít k plánování a optimalizaci interní logistiky a využití automatizovaných přepravních systémů?

Pro využití přepravních robotů a automatizovaných přepravních systémů v interní logistice je zásadní přesná analýza daného úkolu a následné optimální naplánování a přizpůsobení systému – od jednotlivého vozíky až po řízení systému. Společnost EK AUTOMATION Vám nabízí dynamickou simulaci materiálových toků Vašeho závodu. A to pro optimální naplánování a nadimenzování komplexních systémů interní logistiky. Součástí může být i přesné zmapování hranic systému, problematických míst, souvztažností, úprav závodu a alternativních řešení. S využitím dynamické simulace jsme schopni pro Vás naplánovat, zobrazit a zoptimalizovat systémy a materiálové toky bez ohledu na to, zda jsou založeny na automatizovaných přepravních systémech nebo jsou na nich nezávislé.

Snížení nákladů

S využitím simulace materiálových toků jsme schopni najít pro Vaše logistické procesu ten nejlepší způsob organizace. Ušetříte tak náklady, které by vznikly ve struktuře, která by nebyla optimální. Špatný plán lze poznat například neočekávanou odchylkou výkonu systému, zpožděním při provádění projektu nebo malou výrobní kapacitou. To, že simulace výrazně snižují náklady nové investice, potvrzuje Sdružení inženýrů Spolkové republiky Německo (VDI) i Fraunhoferova společnost na podporu aplikovaného výzkumu.
Náklady na provedení simulace jsou podstatně nižší než náklady, které vzniknou, pokud se simulace neprovede.

 

Vizualizace

Simulací ve 2D nebo 3D jsme schopni přehledně prezentovat i složité procesy. V případě potřeby prezentaci zjednodušíme, nebo naopak prohloubíme. Prezentace na časové ose napomáhá tomu, že danému systému a jeho dlouhodobým důsledkům lépe porozumí i lidé bez znalosti oboru.

Studie proveditelnosti

Simulace logistických procesů umožňují rychlé a úsporné testování navržených koncepcí. Například ověřením, zda a jakým způsobem lze požadovaného cíle dosáhnout. Zkušenosti s realizacemi ve skutečných závodech ukazují, že výsledky v praxi velmi přesně odpovídají výsledkům simulace (shoda přes 90 %).

Snížení nákladů simulací materiálových toků

Poradenství v interní logistice

Společnost EK AUTOMATION Vám v každé fázi plánování poskytne individuální poradenství ...

Konzultační nástroje

Naše základní vybavení obsahuje nejmodernější simulační technologii i ...

Máte dotazy?

Spojte se s námi a zjistěte, které řešení je pro Vás to pravé.