Klíčem k trvalému a úspěšnému vztahu se zákazníky jsou individuální a vysoce kvalitní služby.

Moje služby

Z nabízených služeb lze sestavovat kompletní balíčky. Ve společnosti EK AUTOMATION tyto balíčky označujeme jako „Moje služby“. Důraz je kladen na uspokojení potřeby plánování a na hodnověrné měsíční sazby.


Na vyžádání:

 • Údržba
 • náhradní díly
 • opravy
 • servisní zásah

Na vyžádání:

 • Údržba
 • náhradní díly
 • opravy
 • servisní zásah
 • vzdálená podpora 24/7

Na vyžádání:

 • Údržba
 • náhradní díly
 • opravy
 • servisní zásah
 • vzdálená podpora 24/7
 • individuálně sjednaná služba servisních výjezdů

K zajištění nepřetržitě bezvadného fungování automatizovaných přepravních systémů nabízíme individualizovanou podporu na místě. Tento model se vyplatí zejména u vysoce komplexních systémů s nadprůměrným počtem vozíků v nepřetržitém provozu.

Životní cyklus + podpora


Úpravy

Chcete v důsledku změn ve výrobních nebo logistických procesech č v provozních podmínkách provést změny i v přepravním systému? Rádi Vám poradíme, jak systém optimalizovat nebo upravit koncepci logistiky.

Modernizace

Naše přepravní systémy fungují bez závad zpravidla nejméně deset let. Během této doby může nastat řada technologických změn, které mohou vyžadovat modernizaci vozíků. Můžeme Vás ujistit, že po změně budou systémy fungovat nejméně tak dlouho jako před ní.

Ukončení výroby

Je důležitou součástí řízení životního cyklu výrobků, kterým zajišťujeme vysoký standard našich služeb. Dostupnost součástek pro zákazníky klademe na první místo. Proto Vás včas informujeme o použitelnosti náhradních dílů. Už v počáteční fázi si životnost přepravního systému můžete prodloužit modernizací nebo adaptací výrobku.

Naše služby – Vaše výhody

Flexibilita

Vysoká dostupnost vašich přepravních robotů díky pravidelné údržbě

Bezpečnost a zajištění

Dlouhodobé zajištění investice díky stálé údržbě výrobku

Jedinečnost

Služby optimálně přizpůsobené vašim potřebám

Kontrola

Soulad s právními a jinými předpisy