Automatizovaná logistika zvýší ve vaší společnosti efektivitu i bezpečnost.

Co je to automatizovaný přepravní systém?

Automatizované přepravní systémy (AGV/FTS) jsou automaticky řízené pozemní transportní vozíky s vlastním pohonem a bezkontaktním naváděním. Hlavní úkol AGV/FTS spočívá v interní přepravě materiálu ve vnitřním i venkovním prostoru závodu. Automatizované přepravní systémy se také označují jako autonomní transportní roboty (AGV/FTS).

 • různý počet vozíků s automatickým naváděním,
 • hlavní řídící systém,
 • zařízení k určování místa a zaznamenávání polohy,
 • zařízení k přenosu dat,
 • infrastrukturu a periferní zařízení.
   

Zobrazit produktové řady


Jaké výhody získáte použitím dopravních systémů bez řidiče?

 • Zlepšení ekonomické efektivnosti a jistotu termínové přesnosti
 • Větší transparentnost v materiálovém toku + optimalizace řádu Vašeho podniku
 • Pokles dopravních škod + míry prostojů
 • Zlepšení bezpečnosti v provozu
 • Krátké reakční časy na změny stavu zakázek
 • Vytvoření přívětivějších pracovišť


Nejdůležitějším hlediskem ovšem je, že automatizovaná logistika zvyšuje efektivitu a ziskovost zákazníka.

Kde je využití automatizovaných přepravních systémů a dopravních robotů rozumné?

Naše automatizované manipulační vozíky plní širokou škálu úkolů téměř ve všech průmyslových odvětvích. Automobilový průmysl, potravinářství, nápojářství, tabákový průmysl, tiskařství a papírenství, chemický průmysl, farmaceutický průmysl, lékařská technika, plastikářský a obalový průmysl, to jsou jen některé obory, v nichž se na celém světě uplatňuje v tisícovce systémů více než 10 000 našich vozíků.

ODVĚTVÍ

Jak společnost EK AUTOMATION zoptimalizuje Váš systém interní logistiky?

Společnost EK optimalizuje procesy zákazníků a stávajícím i novým závodům dodává systémy na klíč od plánování až po realizaci. Zaměřuje se na systémy a řídicí systémy u dopravníkové techniky, skladovací techniky, systémů skladového hospodářství a řešení na klíč. Toto je však pouze jedna část naší nabídky. Kromě toho nabízíme také kompletní automatizaci procesů od řízení provozu až po výrobní informační systémy a také analýzu a optimalizaci procesů s využitím KPI, OEE a HACCP. Mezi naše základní schopnosti patří automatizace procesů s operačním systémem MES-CON jako integrovaným řešením – ať už jde o ruční vysokozdvižné vozíky, stacionární dopravní techniku, roboty, skladovací systémy nebo automatizované přepravní systémy. Operační systém MES-CON integruje, řídí a dodává klíčové ukazatele výkonu potřebné k optimalizaci procesů zákazníka, a tedy ke zvýšení efektivity a snížení nákladů.

 

Dokonalá organizace toku materiálu s využitím simulace

Pro využití dopravní robotiky a automatizovaných přepravních vozíků v interní logistice je zásadní přesná analýza zadání a následné optimální naplanování a přizpůsobení systému – a to od jednotlivého vozíku až po řízení celého systému. K dosažení co nejlepšího výsledku nabízíme dynamickou simulaci toku materiálu. Tak lze složité systémy interní logistiky nastavit do přesně odpovídajících rozměrů. Součástí může být i přesné zmapování hranic systému, problematických míst, souvztažností, úprav závodu a alternativních řešení. Naše dynamická simulace je vhodná k plánování, zobrazování a optimalizaci materiálových toků jak v systémech, jež automatizované vozíky využívají, tak v systémem, které jsou na nich nezávislé.

Autonomní transportní vozíky se orientují laserovou navigací (odraznými plochami), obrysovou navigací (laser snímá obrysy okolního prostoru), magnetickou bodovou navigací i indukční či pásovou navigací. V jednom automatizovaném přepravním systému lze uplatnit kombinaci několika druhů navigace. Automatické dopravní systémy fungují již více než 50 let. Ve skutečnosti tvoří podmnožinu mobilních přepravních robotů, které se v budoucnu budou rozhodovat a práci vykonávat interaktivně a decentralizovaně.

Které automatizované přepravní systémy zákazník od společnosti EK AUTOMATION získá?

V oblasti interní logistiky máme optimální řešení téměř pro každý úkol. Naše vozíky přemisťují břemena o hmotnosti od 5 kg do 50 t a zvedají je do výšky až 14 m. Vnitřní i venkovní provoz

Máte dotazy?

Spojte se s námi a zjistěte, které řešení je pro Vás to pravé.