V průmyslu 4.0 jsou autonomní transportní roboty klíčovou technologií.

Co znamená průmysl 4.0?

Průmysl 4.0 znamená čtvrtou průmyslovou revoluci. Po mechanizaci (průmysl 1.0), hromadné výrobě (průmysl 2.0) a automatizaci (průmysl 3.0) se internet věcí a služeb nyní přesouvá do výroby. Zde se výroba prolíná s nejmodernějšími informačními a komunikačními technologiemi. Tímto způsobem lze výrobky vyrábět podle individuálních požadavků zákazníka. Technickým základem jsou inteligentní, digitálně propojené systémy a výrobní procesy. Průmysl 4.0 určuje celý životní cyklus produktu: od nápadu k vývoji, výrobě, použití, údržbě a recyklaci.

V průmyslu 4.0 jsou autonomní transportní roboty klíčovou technologií.

Nejenom pro Německo, ale i pro Českou republiku, jako pro místo podnikání nabízejí technologie průmyslu 4.0 vynikající konkurenční výhodu a skvělé příležitosti k růstu. Podle prognóz mohou obchodní společnosti technologiemi průmyslu 4.0 výrazně zvýšit svou produktivitu. Zásadně se však změní i další oblasti. Zmizí nebezpečné práce a namáhavé činnosti a objeví se nová povolání a nové pracovní příležitosti. Stejně jako při třetí průmyslové revoluci bude i při té čtvrté společnost usilovat o plnou zaměstnanost a také ji zažije.

Máte dotazy?

Spojte se s námi a zjistěte, které řešení je pro Vás to pravé.